muốn mũi cao thì phải làm sao

Mũi cao là như thế nào?

04/2015 03

Không hẳn mũi cứ cao là đẹp đâu bạn nhé vì nếu mũi cao quá hay không tương xứng với gương mặt sẽ chẳng thể làm mặt bạn cân đối. Vậy mũi cao là như thế nào và dựa vào tiêu chí nào để đánh giá nó phù hợ