nâng mũi cao ở đâu

Phú Xuân có nâng mũi bọc sụn tại thái nguyên

10/2015 05

Do cháu không ở Hà Nội nên bác sĩ cho cháu hỏi Phú Xuân có nâng mũi bọc sụn tại thái nguyên không ạ, cháu đang đi học nên không thể nghỉ dài ngày được ạ (Thái Hà – 21 tuổi – Thái Nguyên). Xem thêm tạ